ข่าวในพระราชสำนัก

"ในหลวง" มี "พระราชสาส์น" อำนวยพรเนื่องในวันเอกราชสาธารณรัฐนิการากัว

“ในหลวง” โปรดเกล้าฯ ให้ ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนิการากัว เนื่องในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐนิการากัว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยัง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนิการากัว ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐนิการากัว ซึ่งตรงกับวันที่ 15 กันยายน 2564 ความว่า 

ฯพณฯ นายโฮเซ ดานิเอล ออร์เตกา ซาอาเบดรา

ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนิการากัว

กรุงมานากัว

ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐนิการากัว ข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจ เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวนิการากัว

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว